Ινστιτούτο Εργασίας. Τρελή κούρσα για την ανεργία

«Μαύρες» είναι οι προβλέψεις για την ανεργία και την απασχόληση το 2014 στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Έτσι κι αλλιώς η ΓΣΕΕ έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η ανεργία επέστρεψε στα επίπεδα του 1961. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι η ανεργία θα αυξηθεί έως το τέλος του έτους στο ποσοστό του 31,5%.
◆ Οι μισθωτοί την τελευταία τριετία από μειώσεις των αποδοχών τους και από τις φορολογικές επιβαρύνσεις έχασαν 39 δισ. ευρώ,
συμβάλλοντας στη μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 33%.
◆ Οι κοινωνικές δαπάνες (συντάξεις, δαπάνες υγείας και προνοιακές μεταβιβάσεις) μειώθηκαν από 23,9% του ΑΕΠ (55,2 δισ. ευρώ) το 2009 σε 22% του ΑΕΠ (40,3 δισ. ευρώ) το 2013, σημειώνοντας μία μείωση της τάξης του 33% κατά την περίοδο 2009-2014.
Τα μετρήσιμα αυτά αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης πολιτικής λιτότητας στην Ελλάδα (2010-2014) έχουν διαμορφώσει μία κατάσταση στην ελληνική οικονομία και κοινωνία πλήρους απαξίωσης της εργασίας, επιλεκτικής απαξίωσης των επιχειρήσεων και συρρίκνωσης των δημόσιων και κοινωνικών δαπανών, μεταμορφώνοντας με ταχείς ρυθμούς το κράτος πρόνοιας σε κράτος φιλανθρωπίας.
Και πώς να γίνει διαφορετικά, όταν η Ελλάδα, καθώς δεσμεύεται να πληρώνει στους δανειστές 5,25% για το χρέος κάθε χρόνο και η ανάπτυξη παραμένει σε αρνητικούς ρυθμούς, εγκαθίσταται σε... αιώνια ύφεση και ανεργία!

Το ΙΝΕ προτείνει
Η πρόταση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ανάσχεση της ύφεσης και την έξοδο από την κρίση εστιάζεται στην αύξηση του κατώτατου μισθού και τεκμηριώνεται με μετρήσιμα μεγέθη:
1Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 586 ευρώ στα 751 ευρώ (κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Φεβρουαρίου 2012) θα συμβάλει κατά τον πρώτο χρόνο σε αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 0,75% του ΑΕΠ, κατά 0,5% της απασχόλησης και στη δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας.
2Η ανάσχεση της ύφεσης τον πρώτο χρόνο, διά της αύξησης του κατώτατου μισθού, ενισχυόμενη από την αναδιάρθρωση του χρέους (δραστική, διότι η ήπια αναδιάρθρωση παρατείνει την ύφεση και απομακρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης), τη ρευστότητα της οικονομίας, την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και την επενδυτική (δημόσια - ιδιωτική) δραστηριότητα, θα συμβάλουν επιπρόσθετα σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% τον χρόνο και σε αύξηση της απασχόλησης κατά 25.000 νέες θέσεις εργασίας.
3Η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας (3%-4% τον χρόνο), στον ορίζοντα μίας πενταετίας, θα θέσει σε χρήση και το παραγωγικό δυναμικό, που σήμερα αργεί και ανέρχεται σε 15% του ΑΕΠ περίπου, και θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης κατά 7%-10%, δηλαδή κατά 250.000 άτομα.
Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, απαιτείται μια εικοσαετία για τη δημιουργία περίπου ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.

Τα στοιχεία του ΟΑΕΔ
Μικρή αύξηση, κατά 2.789 άτομα ή ποσοστό 0,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον Φεβρουάριο, ενώ ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας δείχνει να μειώνεται σε σχέση με τα στοιχεία του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους.
◆ Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 857.448 άτομα, έναντι 854.659 τον Ιανουάριο.
◆ Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2013, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν 855.286, περίπου ο ίδιος, αλλά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είχαν αυξηθεί από τον προηγούμενο μήνα κατά 25.499 άτομα, με ποσοστό αύξησης 3,07%.
Σε ό,τι αφορά τους μακροχρόνια ανέργους, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, τον Φεβρουάριο του 2014, οι 431.523 (ποσοστό 50,33%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και οι 425.925 (ποσοστό 49,67%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2013, το 41,81% των ανέργων ήταν εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και το 58,19% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Ακόμη, μείωση κατά 1,24% εμφανίζει ο αριθμός των ανέργων που σταμάτησαν να αναζητούν εργασία και κατά 9,33% των επιδοτούμενων ανέργων.

Το προφίλ των ανέργων
Από την άλλη πλευρά, το προφίλ της ανεργίας παραμένει σταθερό. Προηγούνται οι γυναίκες ενώ η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 356.855 είναι άνδρες (ποσοστό 41,62%) και οι 500.593 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,38%).
Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 216.990 άτομα (ποσοστό 25,31%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 538.564 άτομα (ποσοστό 62,81%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 101.894 άτομα (ποσοστό 11,88%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.979 άτομα (ποσοστό 1,40%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 293.439 άτομα (ποσοστό 34,22%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 418.557 άτομα (ποσοστό 48,81%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 133.473 άτομα (ποσοστό 15,57%).
Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 798.711 άτομα (ποσοστό 93,15%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 14.052 άτομα (ποσοστό 1,64%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 44.685 άτομα (ποσοστό 5,21%).Μη αναζητούντες εργασία
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 205.269 άτομα έναντι 207.850 (ποσοστό 1,24%). Από αυτά, 62.858 (ποσοστό 30,62%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 142.411 (ποσοστό 69,38%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 83.181 είναι άνδρες (ποσοστό 40,52%) και οι 122.088 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,48%).
Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 44.764 άτομα (ποσοστό 21,81%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 129.197 άτομα (ποσοστό 62,94%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 31.308 άτομα (ποσοστό 15,25%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.915 άτομα (ποσοστό 2,39%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 90.651 άτομα (ποσοστό 44,16%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 86.365 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 23.338 άτομα (ποσοστό 11,37%).
Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.595 άτομα (ποσοστό 84,08%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 8.949 άτομα (ποσοστό 4,36%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 23.725 άτομα (ποσοστό 11,56%).
Τον ίδιο μήνα πέρυσι, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που δήλωναν ότι δεν αναζητούν εργασία ήταν 199.369 άτομα, από τα οποία 45.812 ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 153.557 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι επιδοτούμενοι
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 157.921 άτομα, έναντι 174.178 τον προηγούμενο μήνα (μείωση κατά 9,33%). Από αυτούς, οι 110.982 (ποσοστό 70,28%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 46.939 (ποσοστό 29,72%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.064 είναι άνδρες (ποσοστό 48,17%) και οι 81.857 είναι γυναίκες (ποσοστό 51,83%).
Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 29.844 άτομα (ποσοστό 18,90%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 115.397 άτομα (ποσοστό 73,07%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 12.680 άτομα (ποσοστό 8,03%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 979 άτομα (ποσοστό 0,62%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 60.032 άτομα (ποσοστό 38,01%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 75.346 άτομα (ποσοστό 47,71%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 21.564 άτομα (ποσοστό 13,65%).
Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 131.656 άτομα (ποσοστό 83,37%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 7.607 άτομα (ποσοστό 4,82%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 18.658 άτομα (ποσοστό 11,81%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Loutraki One σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα Eλληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.

Επειδή το Loutraki One πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο, που αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα τoυ αρθρογράφoυ ή που δεν περιέχουν το e-mail του αποστολέα. Tο email των αποστολέων σχολίων δεν εμφανίζεται δημόσια.