Το άρθρο 2 του κοινωνικού μερίσματος που “πέρασε στα…ψιλά” και ποιες κατηγορίες εξαιρεί!

Οι αναφορές που γίνονται στην κοινή υπουργική απόφαση στο άρθρο 2 εξαιρούν δύο κατηγορίες από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος. 
Ποιες οι δύο επίμαχες υποπεριπτώσεις.
Αδικίες εντοπίζουν συνδικάτα και κόμματα στα κριτήρια που ορίζουν τους δικαιούχους. 
Οι περιπτώσεις που αναδεικνύουν είναι αυτή που άνεργος, ο οποίος φιλοξενείται και δεν πληρώνει ενοίκιο δεν δικαιούται το επίδομα, καθώς και το γεγονός ότι όσοι έχασαν, τη δουλειά τους το 2013
επίσης δεν θα λάβουν την ενίσχυση
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης για το κοινωνικό μέρισμα που δικαιούνται περίπου 600,000 οικογένειες αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται».
Αναλυτικά:

Άρθρο 2

Εξαιρέσεις από την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος – ειδικές κατηγορίες
δικαιούχων
1. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού µερίσµατος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος
Φυσικών Προσώπων ως προστατευόµενα µέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν.
2238/1994.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος
Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Αιτήσεις µε πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) µέτρων ή αεροσκάφη ή
δεξαµενές κολύµβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη ∆ήλωση Φορολογίας
Εισοδήµατος.
δ) Αιτήσεις µε πρόσωπα που είναι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού.
2. Ειδικά, οι µακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραµµένοι µέχρι την 1/3/2014 στον
Οργανισµό Ασφάλισης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), δικαιούνται το κοινωνικό
µέρισµα υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας, µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν
έχουν κανένα ατοµικό εισόδηµα από παροχή εξαρτηµένης εργασίας (µισθό ή
ηµεροµίσθιο), χωρίς να λαµβάνεται υπόψη τυχόν ατοµικό εισόδηµα του οικονοµικού
έτους 2013 από εξαρτηµένη εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Loutraki One σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα Eλληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.

Επειδή το Loutraki One πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο, που αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα τoυ αρθρογράφoυ ή που δεν περιέχουν το e-mail του αποστολέα. Tο email των αποστολέων σχολίων δεν εμφανίζεται δημόσια.