Ασ-Τατούλη μου, τα... έργα σου

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε στην Πελοπόννησο το «Πο­ντίκι» με την αποκάλυψη την περασμένη Πέμπτη της πορείας του «ομίλου επι­χειρήσεων» Τατούλη στον κατασκευαστικό τομέα.
Επί μία εβδομάδα το θέμα μο­νοπωλεί το ενδιαφέρον των δημόσιων συζητήσεων και των τοπικών μέσων, ενώ ο τίτλος μας «Τατούλης κερ­νά και... Τατούλης εισπράτ­τει» έχει γίνει το σλόγκαν των ημερών.
O περιφερειάρχης Πελοποννήσου δέχεται πλέ­ον ομαδικά πυρά από συμμάχους και αντι­πάλους και καλείται να δώσει πειστι­κές εξηγήσεις για τη δραστηριότητα που εμφανίζουν επί ημερών του στα δημόσια έργα της περιοχής οι εται­ρείες ΚΑΣΤΑΤ που ανήκουν και διοικούνται από τον αδελφό και τα παι­διά του.
«Να αποδείξει ότι δεν είναι ΚασΤατούλης» ήταν ο πιο εύγλωττος τίτλος το περασμένο Σάββατο στη μεγαλύτερη μεσσηνιακή εφημερίδα («Ελευθερία»), η οποία επισήμαινε τα αμείλικτα ερωτήματα που
εγείρο­νται για τον Πέτρο Τατούλη.
Ερωτήματα που «ανοίγουν» το θέ­μα και το μεταφέρουν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο διατύπωσαν ο υπο­ψήφιος περιφερειάρχης Οδ. Βουδούρης και ο περιφερειακός σύμβουλος Ν. Πατσαρίνος, ζητώντας να μάθουν τι έχει κάνει η κυβέρνη­ση από τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Πετράκος κατέθεσε στους αρμόδι­ους υπουργούς Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη και Υποδομών και Δικτύων Μ. Χρυσοχοΐδη ειδικό φάκελο για τα εν εξελίξει έργα στην Πελοπόννη­σο. Επιπλέον, και αφού ο ίδιος φάκε­λος κατατέθηκε στους οικονομικούς εισαγγελείς και στον γενικό επιθεω­ρητή Δημόσιας Διοίκησης, ζητούν να μάθουν αν έχουν προκύψει κάποια πρώτα συμπεράσματα.
Τέλος, οι Βουδούρης - Πατσαρίνος απευθύ­νονται στον ίδιο τον πρωθυπουργό, δεδομένου, όπως υποστηρίζουν, ότι «συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη κ. Π. Τατούλη και συζήτησαν διεξο­δικά την πορεία των έργων στην Πε­λοπόννησο», ρωτώντας αν ο Αντώνης Σαμαράς γνωρίζει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Μετά το δημοσίευμα στο «Π» και το μπαράζ δημοσιευμάτων στα πελοποννησιακά ΜΜΕ που προκάλεσε, ερώτηση - παρέμβαση προς το Πε­ριφερειακό Συμβούλιο έγινε και από την παράταξη του ΚΚΕ (Νίκος Γόντικας), στην οποία μάλιστα γίνεται μια σταχυολόγηση των δραστηριοτήτων του «ομίλου επιχειρήσεων» Τατούλη:

«Σύμφωνα με δική μας έρευνα, η ΚΑΣΤΑΤ Ο.Ε. έχει αναλάβει και εκτελεί στο διάστημα 2011-2013 τα πα­ρακάτω (12 στον αριθμό) έργα. συ­νολικού προϋπολογισμού άνω των 21,5 εκατ. ευρώ. Πέραν των παραπά­νω έργων η περιρρέουσα ατμόσφαι­ρα και σύμφωνα με πληροφορίες ή και σχετικά δημοσιεύματα φέρεται ότι η εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ Ο.Ε. ή ΑΣΦΑΛ­ΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι υπεργολάβοι σε τμήμα ή εξ ολοκλήρου και στα έργα (σ.σ.: αναφέρονται 8 μεγάλα έρ­γα) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συ­νολικού προϋπολο­γισμού άνω των 77 εκατ. ευρώ».

Εκτός απ' την αντιπολί­τευση, όμως, μεγαλύτερος πονο­κέφαλος για τον Π. Τατούλη είναι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε βάρος του από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη της οποίας στην Πελοπόννησο αναδεικνύουν πλέον και τη σχέση του Αντώνη Σαμαρά με τον περιφερειάρχη.

Μετά τις αποκαλύψεις για τον «όμιλο επιχειρήσεων» Τατούλη επα­νήλθε με οξύτατη δήλωσή του ο πα­λιός πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και πρώ­ην δήμαρχος Λεωνιδίου Δημήτρης Τσιγκούνης τονίζοντας:

«Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι αμείλικτα. Τι κοινό έχουν που τους ενώνει Σαμαράς και Τα­τούλης από το παρελθόν αλλά και το παρόν;... Ο Σαμαράς επιλέγοντας τον Τατούλη ως υποψήφιο περιφε­ρειάρχη βάζει οριστικό τέλος στην ιστορία της Ν.Δ. Ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός του στόχος. Λογαρι­άζει ευτυχώς χωρίς τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που εργά­στηκε για αυτή την παράταξη».

Το παλιό στέλεχος της Ν.Δ. στην Πελοπόννησο από την Αρκαδία δεν μασάει. τις λέξεις που χρησιμοποιεί στο κείμενό του: «Σκοτάδι καλύπτει τις διαδικασίες που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμα­ράς για να αφήσουν χωρίς υποψήφιο τη Ν.Δ. στην Πελοπόννησο, ανοίγοντας τον δρόμο στον Πέτρο Τατούλη. Φα­ντάζονται πως οι οπαδοί της Ν.Δ. θα υποταγούν στις παρασκηνιακές επι­θυμίες τους; Οι κύριοι που διοικούν τη Ν.Δ. φρόντισαν να απαξιώσουν οργανώσεις και στελέχη, νομίζοντας έτσι πως θα μπορούν να διοικούν ανε­ξέλεγκτοι. Ευτυχώς όμως υπάρχει και η κάλπη τόσο για τις αυτοδιοικητικές όσο και για τις εθνικές εκλογές, όπου οι πολίτες δεν μπορούν να ελεγχθούν και θα δώσουν την απάντησή τους σε όλα. Οι οπαδοί της Ν.Δ. δικαιούνται να μην ακολουθήσουν τις προσταγές του κόμματός τους, αφού δεν τους ρώτη­σε κανείς», τονίζει ο Δ. Τσιγκούνης.

«Ακατανόητες» συναλλαγές

Ο ίδιος, άλλωστε, και οι «γαλάζιοι» πρώην νομάρχες Αργολίδας Β. Σωτηρόπουλος και Λακωνίας Κ. Φούρκας είχαν τοποθετηθεί και πρόσφατα δη­μόσια με κοινό άρθρο για τις εξελίξεις στην Πελοπόννησο υπό τον τίτλο: «Η Νέα Δημοκρατία δεν εκπροσωπεί­ται! Τυχοδιωκτικές και καιροσκοπικές πολιτικές οδηγούν σε κρίση». Τα τρία μεγαλοστελέχη της Πελοποννήσου τονίζουν πως «ο πρωθυπουρ­γός και πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Σαμα­ράς θα πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις για τον χειρισμό των θεμάτων της Αυ­τοδιοίκησης στην Πελοπόννησο. Σε μια εποχή κρίσιμη για τη χώρα μας, όπου το χάσμα μεταξύ πολιτικών και πολιτών βαθαίνει, τέτοιες πολιτικές τυχοδιωκτικές, καιροσκοπικές και έξω από κάθε ηθικοπολιτική δέσμευ­ση και δεοντολογία οδηγούν σε κρί­σεις που δύσκολα ελέγχονται.

Οι Νεοδημοκράτες στην Πελο­πόννησο αδυνατούν να κατανοήσουν αυτού του είδους τις συναλλαγές και αν αυτές εξυπηρετούν τα συμφέρο­ντα του Δημοσίου ή αν επιβάλλονται από άλλους κύκλους για την προστα­σία κυρίως των δικών τους συμφερό­ντων. Κάποιος αρμόδιος θα πρέπει να μας εξηγήσει αυτήν την πολιτική και σε τι αποβλέπει. Το ερώτημα παραμέ­νει γιατί η Ν.Δ. εγκατέλειψε την Πελοπόννησο;».

Από τα λίγα στελέχη της Ν.Δ. στην Πελοπόννησο που από την πρώτη στιγ­μή τάχθηκαν ανεπιφύλακτα στο πλευ­ρό του Π. Τατούλη είναι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας Π. Μαντάς, ο οποίος πλέον φέρεται ως ο επικρα­τέστερος για τη θέση του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη στον νομό. Σύμφω­να με κάποιες πληροφορίες, ο Α. Σαμα­ράς, αν και προβληματίστηκε, δεν επέλεξε τελικά τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στ. Στασινόπουλο για τη θέση του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη Μεσ­σηνίας, με το σκεπτικό να μην δώσει. αέρα στον Π. Τατούλη και να αποφύγει να ταυτιστεί πλήρως μαζί του.

topontiki.gr

2 σχόλια:

  1. Θα πάρει τριψήφιο ποσοστό τώρα ο εργολα..ααα ο περιφερειάρχης!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δεν πειράζει θα ρεφάρει στο Λουτράκι με τον προαστιακό που έκανε....χιχιχι

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Το Loutraki One σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα Eλληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.

Επειδή το Loutraki One πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο, που αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα τoυ αρθρογράφoυ ή που δεν περιέχουν το e-mail του αποστολέα. Tο email των αποστολέων σχολίων δεν εμφανίζεται δημόσια.